Effektiv implementering av BIM En kartläggning av skillnaden mellan teori och praktik vid implementering av BIM

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Al Keek, Mohammad
Campbell, Eric
Hansson, Cornelia
Särnström, Alexandra
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Tidigare kartläggningar påvisar att digitaliseringen i byggbranschen är låg. Därför gjordes denna kartläggning för att se vilka de största hindren är och vad som behöver utvecklas. Arbetet utfördes till stor del i Göteborg dock var flertalet respondenter utspridda runtom i Sverige. Arbetet började med att läsa tidigare forskning. Vi ställde sedan flera frågor, både genom intervjuer och en enkät, kring vad som behövs för en smidig övergång till ett digitalt arbetssätt, vad de som arbetade i branschen tyckte om de olika aspekterna av BIM och hur dessa påverkade projekteringsprocessen. Vi jämförde sedan dessa svar mot vad vi funnit i tidigare forskning. Vi fann att implementeringen av BIM är väldigt beroende av de människor som tar del av arbetet. Organisationskultur, beteende och inställning till BIM förekom som viktiga delar tillsammans med andra faktorer såsom samarbete, kommunikation och teknisk kunskap. Vi fann även att det fanns ett antal faktorer som påverkade, vilka befann sig utanför den egna organisationen såsom lagar eller krav från beställare. Därefter skapade vi utifrån detta resultat en modell som inkluderade tre kategorier: Beteende och kultur i organisationen, Samverkan och koordination i organisationen och Externa faktorer. I dessa kategorier lyfte vi fram flera faktorer och deras påverkan samt arbetsområden för att utveckla arbetet med de faktorerna. Genom att identifiera dessa kategorier och faktorer inom dem så kan det användas för fortsatta studier kring utvecklingen av BIM och implementeringen av BIM.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index