Monitoring of service networks and distributed

dc.contributor.authorBudziszewski, Piotr K.
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)sv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)en
dc.date.accessioned2019-07-03T12:19:48Z
dc.date.available2019-07-03T12:19:48Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractNär man ska välja ett lämpligt övervaknings- och hanteringssystem eller verktyg för att övervaka och hantera ett B2B tjänstenätverk, behöver man börja med att bestämma kraven som ställs på den. Den här rapporten sammanfattar dessa krav i form av en profilspecifikation och en strategispecifikation. De här specifikationerna har under magisterexamensarbetet använts vid evalueringen av fyra olika övervaknings- och hanteringssystem. Dessa fyra system är Zenoss Core, Nagios, GroundWork monitoring community edition samt Hyperic HQ open source. Dessa fyra system blev valda genom en urvalsprocess, där de olika övervaknings- och hanteringssystemen gemfördes mot en lista bestående av de mest viktiga egenskaperna. Den utvecklade prototypen är ett tillägg till övervaknings- och hanteringssystemet Nagios, som blev det valda systemet under evalueringsfasen av projektet. Den kan samla data, både lokalt på det övervakade datorn och från en avlägsen dator, genom agenter som använder sig av Nagios plug-ins. Datan skickas från agenten till daemonen, vilken är installerad på samma dator som Nagios, som därefter behandlar datan och skickar den vidare till Nagiosdaemonen. Syftet med den här rapporten är att den ska fungera som en rådgivare för de läsare som är intresserade i sådana här lösningar. Den beskriver vad man ska tänka på när man evaluerar eller skapar ett övervaknings- och hanteringssystem, samt också introducerar användbara verktyg. Abstract When choosing an appropriate monitoring and management system or tool for monitoring and managing a B2B service network, its requirements have first to be decided. This report summarizes these requirements as a profile specification and a strategy specification. These specifications were during the master thesis work used when evaluating four different monitoring and management systems; Zenoss Core, Nagios, GroundWork monitoring community edition and Hyperic HQ open source. These four systems were picked by using a list with the most important properties in order to remove the most unfitting systems/tools from the evaluation. The developed prototype is an add-on for the Nagios monitoring and management system, which was the chosen system from the evaluation phase of this project. It is able to collect data, both locally on the monitored computer and remotely, through agents which use Nagios plug-ins. The data is then sent from the agents to the daemon, which is installed on the same computer as Nagios, which processes the data and forwards it to the Nagios daemon. This report is supposed to be used as an advisor for readers interested in similar solutions, describing what one has to think about when evaluating or creating a monitoring and management system and introducing useful tools.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/120118
dc.language.isoeng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectDatavetenskap (datalogi)
dc.subjectProgramvaruteknik
dc.subjectComputer Science
dc.subjectSoftware Engineering
dc.titleMonitoring of service networks and distributed
dc.type.degreeExamensarbete för masterexamensv
dc.type.degreeMaster Thesisen
dc.type.uppsokH
Ladda ner