Mercado de Santa Caterina, upplevelse längs fasad

Typ
Program
Publicerad
2022
Författare
Modellbyggare
Eriksson , Mildred
Weisbrod, Jake
Palmberg , Elicia
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
På platsen där Mercado de Santa Caterina ligger idag fanns ursprungligen en kyrka som uppfördes år 1268. Byggnaden brändes ner under inbördeskriget år 1835. Staden beslöt sedan år 1844 att området skulle göras om till en marknad, arkitekten till detta projekt var dåvarande stadsarkitekt, Josep Mas Vila. Mercado de Santa Caterina har kommit att ha ett stort kulturhistoriskt värde. 1997 hölls en tävling där arkitektfirman EMBT vann med sitt ombyggnadsförslag. Idén var att behålla den befintliga strukturen med nya kreativa lösningar som skulle respektera och skydda platsens historia och sammanhang. Den stora åtgärden blev ett modernt vågigt tak, som agerar som en ny årsring, ovanpå den gamla strukturen. Med det nya och gamla blandat till en hybrid framträder platsens bästa egenskaper. Marknaden är idag ett slags publikt torg och skapar en övergång mellan de ofta överväldigande byggnaderna runt omkring. Ett urbant inslag i stadsbilden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
EMBT
Geografisk plats
Barcelona, Spanien
Byggnad (typ)
Kommersiell byggnad
Byggår
Färdig renoverat 2005
Modelltyp
Koncept
Skala
skallös
Teknik / material
plywood, akrylplast, trä
Index
2022-11C
Samling