Research study on dynamism of ceckhlist in preventive maintenance

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Production engineering (MPPEN), MSc
Publicerad
2014
Författare
Sridhar, Nitish
Selvam, Rahul
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index