Intelligent operationsplanering

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2022
Författare
Betsén, Petter
Eriksson, Emma
Friedman, Natalie
Hedberg, Ronja
Nordkvist, Alice
Reinsfelt, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index