An optimized packaging solution for cooling systems in cars

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Hägg, Rasmus
Semekam, Musse
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material