Minimizing costs for transport buyers using integer programming and column generation

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Esirgen, Eser
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Optimeringslära, systemteori , Annan matematik , Optimization, systems theory , Other Mathematics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index