Migration of 3D simulation software in a real digital twin framework

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2021
Författare
Kumar Prasanna, Harshith
Valdez Becerril, Jose Alberto
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index