Migration of 3D simulation software in a real digital twin framework

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Production engineering (MPPEN), MSc
Publicerad
2021
Författare
Kumar Prasanna, Harshith
Valdez Becerril, Jose Alberto
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index