Modelling and control of a dual three-phase PMSM

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2021
Författare
Bausone, Rafael
Ahlbäck, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index