Aggregation- och separationsprocesser

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Program
Publicerad
2020
Författare
Furufors, Karin
Andersson, Lydia
Gilmsjoe, Jessica
Lööf, Emelie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiska egenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antal atomer för att sedan generalisera resultaten till att även gälla allmänna system. För att göra detta tillämpar vi metoder för Markovkedjor, vilket är en underliggande teoretisk modell för det molekylära systemet. Det molekylära systemets stationära fördelning erhålls explicit genom att tillämpa den så kallade balansekvationen och Kolmogorovs kriterium för reversibilitet. Frekvensfunktionen för den stationära fördelningen av det totala antalet molekyler fastställs och undersökningen fortgår med att studera det molekylära systemets asymptotiska beteende. Slutligen verifieras de erhållna teoretiska resultaten med datorsimuleringar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index