Framtagning av ett trafikförslag för korsningen Toredalsgatan – Toleredsgatan i Göteborg

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
DAVIN, NATASHA
GUSTAFSSON, CAMILLA
ÅMAN, ELISABETH
LENNMALM, JOHANNA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material