Detektering, behandling och klustring av protoplanetära skivor i ALMA-arkivet

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2024
Författare
Bergquist, William
Carlander, Marie
Granström, Thea
Nilsson Thorsson, Vilhelm
Olsson, Conrad
Öhman, Hannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index