Effect of hardness, residual stress and grain size on the fatigue life of ultra-clean bainitically hardened bearing steel

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Meyer, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Materialvetenskap, Produktion, Konstruktionsmaterial, Basic Sciences, Innovation & Entrepreneurship, Materials Science, Production, Construction materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material