Kollektivtrafikkorridorer i Göteborg - En analys av framtida utbyggnadsplaners påverkan på Göteborgs kollektivtrafiksystem

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
BLOMGREN, GUSTAV
JOHANSSON, LINNEA
OLSSON, LARS
LÖFGREN, SIMON
NORDBERG, IDA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index