Application Classification - Feature Selection and Classification of Vehicle Applications from Usage data

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Herder, Björn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fysik, Grundläggande vetenskaper, Maskinteknik, Physical Sciences, Basic Sciences, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material