Föroreningskällor till sjön Anten. En kartläggning och kvantifiering av kväve- och fosfortillförsel

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Andersson, Mathias
Bergström, Filip
Medin, Johanna
Salinas Niedbalski, Anielka
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik, Hållbar utveckling, Building Futures, Water Engineering, Sustainable Development, Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material