Föroreningskällor till sjön Anten. En kartläggning och kvantifiering av kväve- och fosfortillförsel

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Andersson, Mathias
Bergström, Filip
Medin, Johanna
Salinas Niedbalski, Anielka
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Hållbar utveckling , Building Futures , Water Engineering , Sustainable Development , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index