Studie av metallfraktioner i aska från hushållssopor

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2002
Författare
Karlfeldt, Karin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index