Calculating scattering from parabolic surfaces using physical optics (PO) modified edge representation (MER) and the aperture field integration method (AFIM)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Bell, Martin Ellis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index