TRE STRÅK

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Wallin, Moa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Längst Hjalmar Brantingsgatan breder detta nya område ut sig med en tydlig utformning som följer gatorna men även bevarar det rumsligheter som fanns innan. Det bevarar fotbollsplanen och den gröna stråket längst Sotérusgatan. Området har en mångfald i grönområden och skapar tydliga zoner med gaturum och inom området med stora gräsytor finns snirklande stigar och utblickar mot livet utanför innegårdarna. Rörelsen från sydväst till nordöst på platsen förstärks genom att skapa tre tydliga stråk: Boulevarden, Sotérusgatan och den invändiga gågatan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index