Museo Ferroviario Pablo Neruda, koncept

Typ
Program
Publicerad
2021
Författare
Modellbyggare
Wallin, Moa
Lagerhammar Wahlberg, Hannah
Bergman, Hugo
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Railway museum eller “Museo Ferroviario Pablo Neruda” verkade ursprungligen som en reparationsanläggning för ånglok under första halvan av 1900-talet i Temuco, Chile. Nedgången av järnvägssystemet under 80-talet leder till att byggnaden överges. Efter att Temucos kommun bestämmer sig för att restaurera byggnaden och göra den till ett ångloksmuseum förklaras den och dess ånglok till ett nationellt monument år 1989. År 2010 efter en jordbävning som nästan förstörde strukturen startas ett restaureringsprojekt under ett program för kulturarv av regeringen. Målet var att den gamla restaureringsanläggningen skulle bli ett stort kulturcenter. Ombyggnationen och restaureringen ritades av Chauriye Stäger Arquitectos med Rodrigo Chauriye och Beatriz Stäger som ledande arkitekter. Den största utmaningen i bevarandet av byggnaden var restaureringen av den gamla betongstrukturen och att täcka konstruktionen med ett nytt tak för att skapa ett utrymme för musik och kultur. Lösningen blev en metallkupol täckt av två lager PVC. 8 stora betongväggar i byggnadens yttre kant konstruerades för att skydda strukturen mot framtida påfrestningar. Man ersatte även de tegelväggar som tagit skada av jordbävningar med stora paneldörrar i rostad corten som fungerar som entré till museet
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Chauriye, Rodrigo
Stäger, Beatriz
Geografisk plats
Temuco, Chile
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1929-1941 (2018)
Modelltyp
Koncept
Skala
1:500
Teknik / material
Form fräst fram ur trä.
Index
2021-12C
Samling