Energy Budget - Development of a service to support energy conservation in households

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industrial design engineering (MPDES), MSc
Publicerad
2016
Författare
Broo, Louise
Johansson, Frida
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index