Interior Design of Cabins for Urban Cable Railway: In the city of Gothenburg

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Johansson, Ann-Therese
Torkelsson, Olle
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material