Gång- och cykelbro över Hägernäs station - Konceptuell design och dimensionering av tvärspänd plattbro

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Hillberg, Cecilia
Nyström-Persson, David
Johansson, Helen Giger
Isaksson, Jonatan
Setragian, Zareh Baghdasarian
Feldt, Per
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index