Material Deformation Mechanisms during Machining of Superalloys

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Malm, Peter
Hagberg, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Övrig bearbetning/sammanfogning , Materials Science , Other processing/assembly
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index