Post-consumer textilier - avfall eller resurs? Undersökning av post-consumer textilier med fokus på termokemisk återvinning

dc.contributor.authorAgnéus, Amanda
dc.contributor.authorDahlqvist, Eva
dc.contributor.authorFojt, Marta
dc.contributor.authorJonsson, Philip
dc.contributor.authorNilsson, Linnea
dc.contributor.authorÅkesson, Emma
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskapsv
dc.contributor.examinerSeemann, Martin
dc.contributor.supervisorCañete Vela, Isabel
dc.date.accessioned2021-07-02T13:03:20Z
dc.date.available2021-07-02T13:03:20Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractKonsumtionen av textilier har ökat drastiskt de senaste åren vilket har lett till stor påverkan på miljö och människor. Därför finns ett behov för ytterligare kunskap i hanteringen av post-consumer textilier, till exempel vad som skall göras med avfallet och hur detta avfall ska minimeras. Det kommande producentansvaret för textilier i Sverige innebär en ökad insamling av textilier och är ett viktigt incitament för utvecklandet av återvinningsprocesser. I dagsläget används främst mekanisk och kemisk återvinning men dessa fungerar i nuläget endast för ett fåtal olika fibrer. Den här rapporten har som mål att undersöka post-consumer textilier, med ett fokus på termokemisk återvinning vilket är en metod där polymerer bryts ner till dess baskemikalier vid höga temperaturer. Undersökningen inkluderar intervjuer med olika ledande aktörer i områden relaterade till svensk textilindustri för att få inblick i ämnet. Däribland information om producentansvar och termokemiskåtervinning från industrins perspektiv. Problemen kring post-consumer textilier diskuteras utifrån miljömässiga, etiska och juridiska aspekter för att ge ett holistiskt perspektiv på systemet. För att undersöka termokemisk återvinning av textilier utfördes laborativa experiment genom pyrolys av textilier med olika fibersammansättningar. Målet var att få tillbaka produkter med högt värde med avseende på molekylär komplexitet. Resultaten från laborationen visade att ett brett spektrum av kemikalier kan erhållas genom termokemisk återvinning. Huvudprodukterna har olika användningsområden och ytterligare undersökningar behöver göras för att bestämma värdet på produkterna och för att undersöka om det är miljömässigt fördelaktigt med termokemisk återvinning. Från arbetet dras slutsatsen att olika återvinningsmetoder, däribland termokemisk, kommer behöva användas parallellt för att nå FN:s globala mål. En viktig del av denna omställning är beslutet om producentansvar. En ytterligare slutsats från rapporten är att en förlängd användarfas leder till en lägre miljöpåverkan. En omställning till en cirkulär textilindustri kommer inte utan etiska konsekvenser varpå påverkan från dessa måste undersökas och förebyggas.sv
dc.identifier.coursecodeSEEX15sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/303565
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokLifeEarthScience
dc.subjecttextilåtervinningsv
dc.subjecttermokemisk återvinningsv
dc.subjectpyrolyssv
dc.subjectelastansv
dc.subjectpolyestersv
dc.subjectpolyamidsv
dc.subjectpost-consumer textiliersv
dc.subjectproducentansvarsv
dc.subjectcirkularitetsv
dc.subjectavfallshierarkinsv
dc.titlePost-consumer textilier - avfall eller resurs? Undersökning av post-consumer textilier med fokus på termokemisk återvinningsv
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
Kandidatarbete_2021_last_version.pdf
Storlek:
5.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.51 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: