Foaming of ethyl hydroxyethyl cellulose-Effects of chain length shortening

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Carrillo Aguilera, Marc
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Hållbar utveckling, Textil-, gummi- och polymermaterial, Materials Science, Sustainable Development, Textile, Rubber and Polymeric Materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material