An Implementation of the Branch-And-Price Algorithm Applied to Opportunistic Maintenance Planning

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Friberg, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematik, Grundläggande vetenskaper, Mathematics, Basic Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material