Indicators for quantifying proliferation risk and nuclear waste issues in energy system models

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Wall, Henrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Teknik och social förändring , Energy , Sustainable Development , Technology and social change
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index