Effect of extrusion on the electrical, mechanical and rheological properties of an ethylene/carbon black/graphite nanoplatelets nanocomposite

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Diez, Elena Alvarez
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Kompositmaterial och -teknik , Övrig bearbetning/sammanfogning , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Composite Science and Engineering , Other processing/assembly
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index