Crystal Palace

Typ
Program
Publicerad
1958
Författare
Modellbyggare
Bellman, Jöran
Envall, Ingrid
Gertzén, Sigvard
Jönsson, Sven
Lindqvist, Snorre
Sterner, Harald
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
På nio månader uppfördes den mer än 7 ha stora utställningsbyggnades för världsutställningen i London 1851. Arkitekt var J. Paxton som hade erfarenhet av växthusbygge.Ett snabbt och billigt bygge möjliggjordes genom firman Fox och Henderssonstillverkning av järndelar i stora serier samt ett standardiserat måttsystem i plan och höjd. Byggnaden bestod nästan enbart av järn och glas. Modellen visar ett parti av tvärskeppet, som förhöjdes med välvda ribbor med diagonala förstagningar i järnsmide. I stället för strävbågar lades stora plåtar som motvikt mot valvet jäms med valvets båda långsidor.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Paxton, J
Geografisk plats
London
London
Byggnad (typ)
Byggår
1851
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1958-02
Samling