Unggotiskt valvsystem, Bourges

Typ
Program
Publicerad
1954
Författare
Modellbyggare
Molid, Gunnar
Sonmark, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar valvsystemet i katedralen i Bourges (se också modell 255). Gotiken uppstod i Frankrike omkring 1150 med en ny religiös anda. Medan det romanska kyrkorummet präglades av stillhet, speglar det gotiska spänningen mellan det jordiska och det ogripbara himmelska. Spetsbågen, ribbvalvet och strävbågen är gotikens byggnadstekniska förutsättningar, men de hade skapats tidigare. De formade rum, där murarna ersattes av tunna skelett, där varje bärande linje gavs en egen form och väggarna utgjordes av glas. Valven kunde göras högre och vidare än tidigare. Spetsbågen förde ner sidotrycket från valven mer vertikalt och möjliggjorde rektangulära travéer, som halverade bördan. Ribborna förenklade stödkonstruktionernavid bygget. Genom strävbågen flyttades det horisontala trycket ut till en stödpelare. De gotiska katedralbyggena var långvariga och engagerade periodvis hela städers befolkning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Bourges, Frankrike
Bourges cathedral, France
Byggnad (typ)
Byggår
Omkr. 1200
Modelltyp
Skala
1:100
Teknik / material
Index
1954-01
Samling