Energisnål avfuktning av biogas

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Benzon, Marcus
Dawody, Aryan
Gunnarsson, Olle
Götvall, Johan
Gustavsson, Pontus
Persson, Niklas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Behovet av energisnålare och miljövänligare processer är stort i samhället i dag. Syftet med projektet var att ta fram energisnålare avfuktningsmetoder för biogas, som sedermera ersätter naturgas. Vidare var det önskvärt att undersöka möjligheten att avfukta gasen ytterligare för att undvika kondensering i ledningen under transportering. Energiberäkningar har genomförts, där nuvarande förbrukning ställts mot undersökta alternativ. Vidare beräknades, för alternativen, såväl dimensionering som preliminära investeringskostnader för nödvändig utrustning. Även miljöpåverkan undersöktes för varje metod. Rapporten visar på möjligheten att energieffektivisera processen och dessutom öka avfuktningen. Genomförs avfuktningen med silikagel kan energibehovet minskas med 84 %. Den insparade energin, 6.1 kW, och möjlig möjligheten till ökad avfuktningen ställs dock mot större investeringskostnader, 41000 $.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Kemiska processer , Hållbar utveckling , Energy , Chemical Process Engineering , Sustainable Development
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index