Utställningshall, Berlin 1952

Typ
Program
Publicerad
1958
Författare
Modellbyggare
Malmsten, Anders
Nygren, Sven
Pettersson, Stig
Weiman, Lennart
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Till industriutställningen i Berlin 1952 ritade arkitekt H. Stettbacher och konstruktören H. Osterwald den schweiziska paviljongen. Det var en flyttbar byggnad av trä med tak av hängtakskonstruktion. Väggstolpar av trä bar två snedställda limträbågar, i vilka de förspända linorna fästes. Tak och väggar var täckta med tyg. Hela paviljongen kunde plockas isär i lättrransportabla delar. Idén till bygget kom troligen från den samtida Raleigh-arenan, som var den första byggnad där den nya konstruktionsprincipen med hängande tak utnyttjades.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Stettbacher, H
Osterwald, H
Geografisk plats
Berlin
Berlin
Byggnad (typ)
Byggår
1952
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1958-01
Samling