Burjatihydda

Typ
Program
Publicerad
1963
Författare
Modellbyggare
Göransson, Lennart
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Burjatihyddorna, som från början alltid var flersidiga, fick med tiden en kvadratisk form med spetsigt tak. Från början var de helt utan fönster, men med en öppning i taket för röken från eldstaden mitt i rummet. Se också modell 31.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Altai, södra Sibirien - östra Kazachstan
Altay, S. Siberia - E. Kazachstan
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1963-04
Samling