Senromanskt valvsystem, Durham

Typ
Program
Publicerad
1959
Författare
Modellbyggare
Göransson, Jonas
Johansson, Sture
Wikberg, Björn
William-Olsson, Olov
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
I Durham infördes för kanske första gången i Europa (jmfr modell 54) ribbvalvet, där valvkapporna stöttas av ribbor i valvens skärningslinjer. Först murades ribbor i kordelen, där de avlånga rumsdelarnas gördelbågar ställdes på styltor, för att nå samma höjd, som de halvcirkelformade diagonalribborna. Så är också sidoskeppen byggda. I mittskeppet löstes problemet med att anpassa bågarnas höjder, genom att gördelbågarna blev spetsbågade (två cirkelsegment ställda mot varandra). Valvslagningstekniken möjliggjorde en fulländning av den romanska kyrkoarkitekturen, en rytmisk uppdelning av rummet i travéer (rumsenheter). Kyrkorummet är alltjämt slutet och tungt, men spetsbågen och ribborna skulle komma att bli viktiga element i gotiken. Ändå tycks välvningstekniken i Durham vara konstruktivistiskt betingad. Ribborna byggdes först, sedan fylldes valvkapporna. Vissa hjälpkonstruktioner i trä kunde slopas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Katedralen i Durham, England
Durham Cathedral, England
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1959-13
Samling