Chalmershindret

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Project Report, advanced level
Program
Publicerad
2024
Författare
Hoveklint, Amanda
Abrahamsson Eknefelt, Annie
Ekstedt, Elin
Tinghall, Julia
Eriksson Segerström, Klara
Svensson, Louise
Eklund, Marlene
Jonasson, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hästhoppning, en sport där de flesta klasser avgörs på tid och skillnaden mellan en vinst eller en utebliven rosett kan vara mindre än en sekund. En avgörande del i detta är ryttarens förmåga att avgöra vilken väg som leder till den snabbaste ritten, bland annat utifrån bandesign samt hästens förmåga. Idag baseras vägvalen ofta på erfarenheter, åsikter och antaganden istället för faktiska siffror och statistik, vilket främst beror på att metoder och utrustning för att analysera valen är nästintill obefintliga. Värdet av metoder för att analysera ritter är något som både Henrik Ankarcrona och Tomas Torgersen lyfter i diskussioner inför projektet. Detta skulle bland annat genom att förstå och se vart vinnaren tjänade in den tiondelen eller hundradelen som skiljer till tvåan eller hur en kurva påverkar en annan. Några av de vanligaste åsikterna inom sporten är att ett bortplockat galoppsprång eller att gå innanför ett hinder leder till en snabbare tid men med ökad risk för nerslag som insats. Huruvida detta stämmer och hur olika vägval påverkar resten av ritten är vad Chalmershindret 2024 syftar till att bidra med insikter till genom att utveckla en lösning för att möjliggöra analys av olika vägval.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index