Lösning av begynnelsevärdesproblem med finita elementmetoden

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Fjellander, Gabriel
Linder, Joacim
Norman, Dennis
Wikström, John
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematik , Grundläggande vetenskaper , Mathematics , Basic Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index