Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Larsson, Måns
Nordevall, Johan
Sirefelt, Rickard
Staf, Emil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Snö är en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom snö binder upp stora mängder vatten. Det är därför fördelaktigt att kunna estimera mängden snö, lokalt såväl som globalt. Med hjälp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats för att estimera snödjup genom att analysera oscillationer i SNR-data från GPS-signaler. Huvudresultaten från den utvecklade metoden följer trenderna hos referensdatan väl. För en GPSstation utanför Visby med referensvärden tagna 1,3 km bort, beräknades korrelationen till närmare 90% medan RMS för avvikelserna blev cirka 4 cm.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Geovetenskap och miljövetenskap , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Miljöteknik , Earth and Related Environmental Sciences , Basic Sciences , Sustainable Development , Environmental engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index