Byn Makouango

Typ
Program
Publicerad
1972
Författare
Modellbyggare
Drevik, Hans
Hammar, Marianne
Johansson, Sören
Rosén, Tomas
Strandin, Dag
Svensson, Janet
Sylvén, Caroline
Thureborn, Magnus
Öhman, Ulla
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellerna visar en del av byn Makouango vid Kongofloden. Männen i byn är fiskare och kvinnorna ansvarar för barn, husdjur, maniokodling och keramiktillverkning.Flodens vattennivå varierar under året upp till fem meter med en översvämningsperiod i december. Husen byggs på områden över högvattennivån. Modellerna visar hus, som byggts på små utfyllda terrasser. Terrasserna är förstärkta med flätade pålverk mot erosion och används under lågvattenperioder att sitta på eller arbeta vid. Vid högvatten utgör de enda markyta. Husen har klinade väggar och tak av palmbladssjok (kunza). Ett av köken har också väggar av kunza, vilket varit brukligt tidigare. Modellernas hyddor befinner sig i olika stadier av uppbyggnad. Köken är inrymda i separata hus. Denna husgrupp bebos av fader med familj samt två söner med familjer, tillsammans 18 personer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Kongo
Congo
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1972-01C
Samling