Face Lift of a Control System for Natural Gas Engines; Redesign of a Cylinder Module (CM) and a Knock Module (KM) in a system for control of natural gas engines

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Ahlquist, Ulrika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
The purpose of this project is to guarantee spare parts of an EMS (Engine Management System for Natural Gas) electronic engine control system for natural gas engines for as long as they may be needed. This is done by redesigning the old system using state of the art components. The redesign will also improve the mechanical reliability of the system. The EMS system is used in several large stationary engines, all being available in several different versions. EMS is used in engines with up to 18 cylinders. This project covers the hardware only, no work has been done on the software. The project is carried out at Hoerbiger Control Systems AB in Åmål and the work follows the V-model for project development. The components in the design have been analyzed so that for the components no specified limits are exceeded and that the functional requirements of the system are satisfied. The redesign of the system resulted in increased mechanical reliability but the functionality of the system cannot be verified until the software has been developed. ----------------------------------------------------------- SAMMANFATTNING: Syftet med detta projekt är att säkerställa reservdelar för EMS (Engine Management System for Natural Gas) motorstyrsystemet så länge som de behövs. Detta görs genom en omkonstruktion av dagens system med nyare och modernare komponenter. Omkonstruktionen kommer också att öka den mekaniska tillförlitligheten. EMS används i ett flertal stora stationära motorer som alla finns i flera olika varianter. EMS används på motorer upp till 20 cylindrar. Detta projekt omfattar endast hårdvaran, inget arbete har gjorts på mjukvaran. Projektet har gjorts åt Hoerbiger Control Systems AB i Åmål och arbetet har följt V-modellen för projektutveckling. Beräkningar på komponenterna som använts i konstruktionen har utförts så att de belastas i det för komponenten specificerade området och att kravspecifikationen för systemet uppfylls. Omkonstruktionen av systemet resulterade i en ökad mekanisk tillförlitlighet men systemets funktioner kan inte verifieras förrän mjukvaran utvecklats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datorteknik , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index