Specificering och implementering av en ny modul till webapplikationen aiai.se

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Sipola, Christian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
The main goal of the module was to develop the web application Aiai further to address more users. In this case the task was to expand Aiai to be able to handle companies and not just private persons. The module satisfies the requirements that where set up. The module is now used actively by two big companies. The work with the module will continue after this master thesis is finished to fulfill the additional requests for functions made by the companies. //Sammanfattning// Det huvudsakliga målet med modulen var att vidareutveckla webapplikationen Aiai för att kunna rikta sig till fler användare. I detta fallet var det att utvidga Aiai till att klara´av att ha företag som registrerade, och inte bara privatpersoner. Modulen uppfyller de krav som ställs på den och den har börjat användas i skarpt läge av två stora företag. Arbetet med modulen kommer att fortsätta efter att detta examensarbeteavslutats för att uppfylla de ytterligare önskemål om funktioner som företagen har.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Programvaruteknik , Software Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index