Ostenfeldtsstugan

Typ
Program
Publicerad
1956
Författare
Modellbyggare
Malmsten, Björn
Holger-Nilsson, Gustav
Santesson, Åke
Williams, Eskil
Wässmar, Göran
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en nordtysk gård av halltyp, som sedan 1901 finns på Frilandsmuseet i Lyngby utanför Köpenhamn. Huset består av ett stort rum med loft. Rummet inrymmer både människobostad, djurstallar, lada, loge och vagnsport. I bostadsdelen vid den inre gaveln finns eldstaden direkt på golvets stenläggning. Röken letar sig ut genom halmtaket. Huset är troligen från 1500-talet och har senare byggts till med två boningsrum vid gaveln.Det stora taket bärs huvudsakligen upp av en invändig timmerkonstruktion av stolpar och tvärbjälkar på vilka två system av taksparrarna står. De yttre sparrarna stöds av den låga ytterväggen som är förbunden med den inre stommen medels korta bjälkar. Ytterväggarna är av korsvirke med fyllnader av tegel.De långa smala sidorummen mellan stolpar och vägg är inredda som djurstall och på loftet förvarades säd, halm och hö.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Sydvestslesvig, norra Tyskland (nu på Frilandsmuseet, Köpenhamn)
Nothern Germany (now in Frilandsmuseet, Copenhagen)
Byggnad (typ)
Gård
Byggår
1500-talet
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä & naturmaterial
Index
1956-06
Samling