Development of support web applications in .NET For Visit Technology Group

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Software engineering and technology (MPSOF), MSc
Publicerad
2009
Författare
Claesson, Anders K
Dubray, Christophe
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det finns två populära ramverk för webbutveckling för .NET plattformen, båda utvecklade av Microsoft. Det största av dem är ASP.NET Web Forms vilket grundar sig på Windows Forms modellen för att erbjuda möjligheter till snabb utveckling av webbapplikationer. Det andra ramverket, ASP.NET MVC, är signifikant tunnare och lättare att skala. ASP.NET MVC stödjer endast de mest fundamentala HTML-komponenterna i kontrast till Web Forms som levererar flertalet serverkomponenter. Under examensarbetets olika faser har både ASP.NET Web Forms och ASP.NET MVC använts. De har utgjort stommen för arbetet men även kombinerats med tekniker som remoting, dependency injection och object relational mapper för att uppnå en robust applikationsarkitektur. I rapporten förekommer även en jämförelse mellan .NET och Java Enterprise Edition plattformen från SUN på en övergripande nivå. Första fasen av examensarbetet består av vidareutveckling och förbättring av supportverktyget Citybreak Support, utvecklat i ramverket ASP.NET Web Forms. Citybreak Support används av företaget Visit Technology Group för kommunikation med sina kunder. Andra fasen består av utvecklandet av ett mindre Customer Relational Management system i ASP.NET MVC ramverket. Fördelar och nackdelar med dessa två ramverk kommer att diskuteras och utvärderas i denna rapport. Abstract There are two popular web application frameworks for the .NET platform, both developed by Microsoft. One of them being ASP.NET Web Forms which takes the event-driven Windows Forms model approach to rapid web application development. The other framework is ASP.NET MVC, which is significantly more extensible and lightweight. ASP.NET MVC supports only the most fundamental HTML components; in comparison Web Forms comes with several server controls. Both ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC were used in the thesis work during different phases. While these frameworks were the major technologies used, other techniques such as remoting, dependency injection, and object relational mapper were used in conjunction to achieve solid application architecture. A high level comparison between the .NET and Java Enterprise Edition platform is also conducted. First phase of the thesis work consists of further development of the support tool Citybreak Support, developed in ASP.NET Web Forms, used by the company Visit Technology Group to interact with their customers. Second phase includes development of a lightweight Customer Relationship Management system using the ASP.NET MVC framework. The strengths and weaknesses of the two web frameworks are also evaluated and discussed.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datalogi , Computer science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index