Eskimåtält

Typ
Program
Publicerad
1955
Författare
Modellbyggare
Krontorp, Jan
Pålsson, Gudmundur
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar det speciella eskimåtältet med ryggås, som har använts i olika varianter i polarområdet. Stommen byggs av ett minimum av korta käppar och har vid brist på trä kunnat göras av djurben. Modellen visar centraleskimåernas variant. Den dubbla åsen bärs upp av två par stöttor. Mot de bakre stöttorna vilar flera käppar, så att det inre av tältet blir högre och vidare. Stommen täcks av hopsydda hudar av t ex säl. Vintertid kan flera tält kopplas samman.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Polarländerna, norra Canada
Nothern Canada
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:15
Teknik / material
Index
1955-12
Samling