Predicting Battery Lifetime in a Fleet of Cars

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Architecture and planning beyond sustainability (MPDSD), MSc
Engineering mathematics and computational science (MPENM), MSc
Publicerad
2023
Författare
Albinsson, Anton
Trinh, Thomas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index