Riemanns avbildningssats - En studie av bijektiva avbildningar mellan öppna och enkelt sammanhängande områden i det komplexa planet

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Engineering Mathematics (300 hp)
Publicerad
2013
Författare
Karlsson, Johan
Särnbratt, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Matematik , Basic Sciences , Mathematics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index