Versatile and Optimized Gear Selection Strategy

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2023
Författare
Lindohf, Lindohf
Nordlander Hurtig, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index