Kan en hopprocess förklara hur man tittar på tavlor?Aila Särkkä

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Program
Publicerad
2022
Författare
Ahl, Linnéa
Ahlman, Filip
Alsaberi, Rani
Kindberg, Carl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ögonrörelser växlar mellan fixeringar och hopp och ögonrörelser kan användas inom många olika tillämpningsområden. Arbetets syfte är att utveckla en modell, baserad på en hopprocess, som förklarar hur man tittar på en tavla genom att använda ögonrörelser från den som tittar på tavlan. Dessutom ingår en jämförelse mellan ögonrörelser hos konstexperter, individer som är vana vid att titta på tavlor, och konstnoviser, individer som inte har en sådan vana. Tre olika modeller har jämförts, en Poissonprocess och två olika varianter av en Markovprocess. Datan består av ögonrörelser som registrerades från 20 deltagare, tio konstexperter och tio konstnoviser, när de studerade tavlan. Vidare studerade deltagarna tavlan under tre minuter men endast den första minuten har undersökts. Enligt de erhållna resultaten kan en fungerande modell konstrueras med hjälp av en Markovkedja för att simulera ögonens hopp och en gammafördelning för att simulera fixeringslängder. Vissa skillnader mellan konstexperter och konstnoviser kan noteras. En skillnad är att konstexperternas blick stannar på ett område på tavlan under kortare tid, i jämförelse med konstnovisernas. Vidare tenderar konstexperter att göra fler hopp än konstnoviser.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index