20 kW pulslastnätdel - topologival och genomförande

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Vinnberg, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport visar på skillnaderna mellan både topologival på hög abtraktionsnivå, huvudsakligen energilagring och medel- eller peakenergiöverförning som på låg abstraktionsnivå såsom switchtopologi (flyback, halvbrygga, fullbrygga och så vidare) och likriktning för ett fall med hög lastvariation och algebraiska uttryck formuleras för val av desamma. Funktioner för kondensator- och transistoregenskaper i förhållande till deras pris beräknas och val av optimala kondensator- och transistorval diskuteras. En prototyp byggdes för att verifiera resultaten. För en DC/DC-omvandlare som matas från en PFC med 20 kW medeleffekt under pulslast föreslås en peakeffektomvandlare bestående av två fullbryggor, fasskiftade 180 grader ur fas som har i princip all energilagring på primärsidan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elkraftteknik , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index