Bostadshus på Celebes

Typ
Program
Publicerad
1955
Författare
Modellbyggare
Jansson, Bertil
Lindén, Bo
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Koelawiområdet i centrala Celebes är ett bergslandskap, genomskuret av djupa dalgångar, där vattendragen forsar fram. Den mesta bosättningen finns i dalgångarna, där de svagt sluttande lerslätterna, forna sjöar, används för risodling. Bevattningssystem reglerar vattentillförseln till dammarna och leder bort vattnet vid regnperioder. Husen byggs med höga träfundament. Grunden består av korslagda stockar i sex lager. De nedersta stockarna vilar på stenar. Huset utgörs av ett rum med väggar av uppfläkt och flätad bambu och taket täckt av palmblad. Takåsen är täckt av idjoek, långa palmfibrer. Mitt i rummet finns eldstaden, en sandfylld låda i golvet, och över den hänger en fyrkantig låda för förvaring av torkad mat eller ved. Dörren utgörs vanligen av en skärm av flätad bambu.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Celebes, Indonesien
Celebes, Indonesia
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1955-11
Samling